Onze oplossingen

Continu ontwikkeling in de modernste technologie

Een goed beveiligingssysteem is absolute noodzaak voor uw organisatie. Vanuit de overheid en de verzekering moet uw organisatie voldoen aan diverse wet- en regelgeving. Wij ontwerpen, installeren en onderhouden beveiligingssystemen om mogelijke diefstallen, inbraak, brand of vandalisme tot een minimum te beperken. Wij zijn een BORG gecertificeerd installatiebedrijf. U bent daardoor altijd verzekerd van deskundige plaatsing van inbraakbeveiligingssystemen. Daarnaast zijn we ISO gecertificeerd en beschikken over de kennis en ervaring om voor uw situatie de meest gunstige oplossing te realiseren.

Inbraaksignalering systemen

Naast goed hang- en sluitwerk is een inbraaksignaleringssysteem een goede basis voor de beveiliging van uw gebouw en uw eigendommen. Een inbraak heeft vaak materiële en emotionele gevolgen. De continuïteit van uw bedrijfsvoering is essentieel.

Met een elektronisch inbraaksignalering systeem kiest u voor meer veiligheid. Wij zijn BORG gecertificeerd, sterk gespecialiseerd en ervaren. Dit betekent dat wij uw installatie middels een risico inventarisatie ontwerpen, aanleggen, certificeren en onderhouden conform de voor uw situatie geldende regels en richtlijnen. Een goede beveiliging is vakwerk en een zaak van vertrouwen.

Brandmeldinstallaties

Brand kan grote schade veroorzaken. Materieel, maar ook immaterieel en met slachtoffers. De continuïteit van uw bedrijfsvoering komt ook hiermee in gevaar. Niet voor niets worden eisen gesteld door de verzekeraar en aan de gebruiksvergunning. Met een brandmeldinstallatie kiest u voor meer veiligheid. Wij zijn een erkend Branddetectiebedrijf, sterk gespecialiseerd en deskundig. Dit betekent dat wij uw installatie ontwerpen, aanleggen, certificeren en onderhouden conform de voor uw gebouw en de voor uw situatie geldende regels en richtlijnen. Op deze wijze voldoet u aan de gebruiksvergunning en aan de eisen van uw verzekeraar en u voorkomt en beperkt schade door brand.

Toegangscontrolesystemen

De markt neemt op dit moment een enorme vlucht op het gebied van elektronische sluitsystemen. Een toegangscontrolesysteem maakt het betreden van uw pand gemakkelijker en houdt ongewenste bezoekers buiten. Systemen zijn overal te beheren via een mobiele app, tablet of web-based software. U kunt uw smartphone als updatepunt gebruiken of zelfs als sleutel.

Camera observatiesystemen

Een bewakingssysteem dat tegenwoordig niet meer weg te denken is, is een camera observatiesysteem. Zo houdt u zicht op alle ruimtes, ook wanneer er niet continu iemand aanwezig is. Camera observatie is op vele manieren te combineren met inbraakbeveiliging en toegangscontrole.
Samen met u zorgen wij voor de beste oplossing.

Security Management Systeem

Met een Security Management Systeem kunnen verschillende beveiligingssystemen worden gekoppeld en centraal worden bediend. Door o.a. de toegangscontrole, camerabewaking en inbraakdetectie te integreren in één systeem, beveiligt u uw bedrijfspand op de best mogelijke manier.

Bouwkundige beveiliging

Met elektronische beveiligingsinstallaties alleen is uw pand niet goed beveiligd tegen inbrekers. De buitenschil zal voldoende weerstand moeten bieden om het de inbreker zo moeilijk mogelijk te maken. Naast de eisen die vanuit de overheid en verzekering worden gesteld aan uw hang- en sluitwerk, zorgt goed hang- en sluitwerk voor een beter veiligheidsgevoel.

Beheer brandmeldinstallatie

De gebruiker van het gebouw is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de brandmeldinstallatie, in de regel zal hij één of meer personen aanwijzen die zijn opgeleid en geïnstrueerd om te fungeren als beheerder van de brandmeldinstallatie. Wij kunnen die persoon opleiden of kan voor u uw brandmeldinstallatie beheren.

Service & Onderhoud

Wij zijn een klantgericht bedrijf en streven er naar om een lange termijn relatie met onze klanten op te bouwen. Bij ons is gecertificeerd personeel werkzaam conform de laatste normen/regelgeving. Wij leveren op de door ons geleverde systemen volledige service en onderhoud. Onze storingsdienst staat 7 dagen per week en 24 uur per dag voor u paraat.

Greep uit onze certificeringen en partners

 
CONTACT OPNEMEN